اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
صفحه اصلی » اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اشتراک مطلب :
    

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی خانه هوشمند

شرکت مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه

 

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی جهت شرکت به شرح ذیل می باشد :

 

۱-روزنامه رسمی

۲-رزومه و زمینه کاری

۳-اهداف شرکت

۴- گردش حساب

۵- چارت سازمانی

 

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی جهت فروشگاه به شرح ذیل می باشد :

۱-جواز کسب

۲-رزومه و زمینه کاری

۳- گردش حساب

 

لطفا مدارک مورد نیاز را به آدرس info{@}mibcco.com