اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
صفحه اصلی » اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اشتراک مطلب :
    

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی:

 

۱-روزنامه رسمی

۲-رزومه و زمینه کاری

۳-اهداف شرکت

۴- گردش حساب

۵- چارت سازمانی

 

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی جهت فروشگاه به شرح ذیل می باشد :

۱-جواز کسب

۲-رزومه و زمینه کاری

۳- گردش حساب

 

لطفا مدارک مورد نیاز را به آدرس [email protected]