ماموریت شرکت
صفحه اصلی » ماموریت شرکت
اشتراک مطلب :
    

ماموریت شرکت MIBC

مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه 

 

بیانیه ماموریت شرکت MIBC

 

ارتقاء عملکرد: MIBC به مشتریان خود کمک می کند تا عملکرد تأسیسات ساختمان خود را با پیاده سازی راه  حل های هوشمند و یکپارچه  در قالب کلیه

 سیستم های ELV ارتقاء دهند.

  • جذب استعداد: MIBC متعهد می گردد که در کلیه فرآیند های کاری خود از افراد تحصیل کرده و متخصص استفاده نماید و تمام تلاش خود را برای ایجاد

یک محیط کاری پویا و دارای تعاملات جهانی مبذول دارد.

  • رویکرد نوآورانه: MIBC همواره خود را متعهد به تهیه و ارائه نوآورانه ترین راه حل های مورد نیاز مشتریان خود می نماید.
  • مسئولیت های اجتماعی: MIBC خود را متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای کسب و کار در ارتباط با کلیه ذی نفعان (کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان) خود

می داند و علاوه بر آن پایبندی به مسئولیت های اجتماعی سازمانی را نیز در اصول پایه ای کلیه فرآیند های کاری خود گنجانده است.