منشور اخلاقی شرکت
صفحه اصلی » منشور اخلاقی شرکت
اشتراک مطلب :
    

مهندسین مشاور ساختمانهای هوشمند خاورمیانه

منشور اخلاقی

شرکت مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه

۱۳ اصل اخلاقی در این شرکت مدنظر می باشد که به مهمترین موارد آن اشاره می گردد:

 

اصل۱: اخلاق تجاری


 

 • توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام
 • پایبندی MIBC به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری.
 • هم سویی با قوانین حاکم برکشور، حفظ و ایجاد استانداردهای اخلاقی در تجارت.
 • دوری از سیاست های جانب دارانه و افراطی.
 • پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای بین المللی و منطقه ای .
 • توجه به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت حتی در جهت تعالی شرکت های رقیب .
 • پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات .
 • تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

 

اصل۲: تعهد کارکنان در قبال شرکت


 

 • در مقام خدمت، اولویت خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، در نهـایت ادب، تواضع و دقت، در جهت انجام وظایف محــوله
  احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن
 • رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن
 • پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری،
 • تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران .
 • داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.
 • عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی
 • حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران.

 

اصل۳: پاسخگوئی به مشتریان


 

 • تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان
 • پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری
 • امانت داری، صداقت، تواضع و مسیولیت پذیری در قبال مشتری .
 •  فراهم آوردن امکانات ارامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت انان

 

اصل۴: رفتار غیر تبعیض آمیز


 

 • تأکید بر معیار اصلی  پیشرفت حرفه ای کارمندان، قابلیت و توانمندی، دانش و تجربه آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی و علاقمندی

 

اصل۵: حفاظت از  اطلاعات و دارایی های شرکت


 

 • حفاظت از تمام اطلاعات موجود در شرکت به غیر از موارد غیر قانونی  و مواردی که در با اصول اخلاقی و تجاری در تضاد است
 •  حفاظت از تمامی دارایی های شرکت که در اختیار آنان قرار داده شده اعم از مادی و غیر مادی مانند متد های مارکتینگ ، اطلاعات مشتریان و برنامه های مطالعاتی و توسعه شرکت و … .
 • پیگیری قانونی در صورت هرگونه تخلف یا اقدامات غیرقانونی

 

اصل ۶ : معاملات


 

 • تابعیت تمامی معاملات شرکت و شرکت های وابسته از قوانین حاکم کشور و قوانین تجاری و اخلاقی شرکت  .
 • عدم تأسیس شرکت توسط کارکنان بدون اطلاع مدیران ارشد به دلیل در اختیار بودن کلیه اطلاعات

 

اصل ۷ : رشوه گیری و قبول هدایا و سایر مزایا


 

 • عدم ورود شرکت  MIBC به حوزه رشوه خواری و رشوه دهی به هر شکل و صورتی
 • عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت های پورسانت های غیر متعارف

 

اصل ۸ : خط مشی اخلاقی  مدیران در قبال کارکنان


 

 • تأکید بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری
 • ارائه مشاوره و راه حل های متفاوت جهت ارتقاء سطح عملکرد کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان .
 • پیگیری انطباق رفتار کارکنان با این منشور

 

 

اصل ۹ : کمک های فرهنگی و نیکوکارانه


 

 • تأکید شرکت MIBC در جهت کمک به مؤسسات آموزشی و فرهنگی و یا کمک های نیکوکارانه به مؤسسات خیریه بصورت شفاف را جزء تعهدات اجتماعی

 

اصل ۱۰ : خط مشی اخلاقی در قبال رقبا


 

 • تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا

 

اصل ۱۱ : تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع شرکت


 

 • جلوگیری از عدم تضاد ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی کارمندان به دیگران
 • اطلاع کامل مدیران از اقداماتی که ریسک شهرت یا تضاد منافع بالقوه ای وجود دارد

 

اصل ۱۲ : الزامات و انتظارات


 

 • تأکید بر پایبندی کارکنان به اصول رفتاری و اخلاقی

 

 

اصل ۱۳: ضمانت اجرا


 • ترادف عدم پایبندی به موارد مطرح شده با پیگرد و مجازات قانونی
 • اجرای تنبیهات انضباطی توسط کمیته انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و قطع رابطه همکاری