چشم انداز شرکت
صفحه اصلی » چشم انداز شرکت
اشتراک مطلب :
    

 

چشم انداز شرکت مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه –  MIBC 

چشم انداز

 

 

 

  • کمک در جهت نگهداشت زمینی پاک و تأمین آسایش مشتریان و مصرف درست و بهینه انرژی های تجدید ناپذیر، و کوشش در جهت حفظ و نگهداری انرژی برای نسل های آتی.

 

Helping to keep the earth clean, providing comforts for clients, consuming the non-renewable energies efficiently, and attempting to preserve energy for future generations are among the main visions of the organization