تحویل نهایی سیستم KNX پروژه مجتمع مسکونی برج باغ آلتون کورت
صفحه اصلی » News » تحویل نهایی سیستم KNX پروژه مجتمع مسکونی برج باغ آلتون کورت
اشتراک مطلب :
    
فروردین ۷, ۱۳۹۸

 

برج مسکونی  آلتون کورت دارای ۵۹ واحد میباشد که طی دومرحله و نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۷ راه اندازی و تحویل کارفرما گردید.

ارسال نظر شما