Dual Tech
اشتراک مطلب :
    
دی ۲۵, ۱۳۹۴

این سنسور به روشی نوآورانه به جنبش و سطح نور پاسخ میدهد و به صورت خودکار پس از زمان از پیش تعیین شده، روشن و خاموش می شود .

 • سنسور امواج را در ۳۶۰ درجه میفرستد.
 • IP این سنسور ۲۰ میباشد و مناسب فضای داخل میباشد و تا ۵۴ قابل افزایش می باشد.
 • این سنسور از ترکیب دو تکنولوژی مادون قرمز و اولتراسونیک ساخته شده است.
 • در فاصله ۲٫۵ تا ۳٫۵ متر قابل نصب میباشد.
 • قسمت ما دون قرمز ۳*۳ متر را پوشش میدهد و قسمت اولتراسونیک ۱۰ متر به صورت مستقیم ((Radial و ۶ متر به
 • صورت حضور((Tangential/Presence پوشش میدهد.
 • لوکس نوری را میتوان از ۱۰ تا ۱۰۰۰ لوکس تنظیم کرد.
 • دمای کاری این سنسور -۲۵-+۵۵ °C
 • از طریق ریموت و موبایل قابل کنترل میباشد.
 • از کاربردهای مورد استفاده این سنسور میتوان به اتاق کنفرانس و کلاس های آموزشی و اداره ها اشاره کرد.
 • در انواع Com2 ,Dim نیز موجود میباشد.

 

 

ارسال نظر شما