راه های ارتباط با ما

شماره های تماس :

 ۲۲۸۲۱۵۳۷ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۱ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۲ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۴ – 021

فکس : 22821538-021

ایمیل : info@mibcco.com

 

آدرس :

تهران، گاندی جنوبی، خیابان هفدهم، پلاک ۲۵، واحد ۷

کد پستی : ۱۵۱۷۸۷۶۵۱۸

آدرس :

تهران، گاندی جنوبی، خیابان هفدهم، پلاک ۲۵، واحد ۷

کد پستی : ۱۵۱۷۸۷۶۵۱۸

شماره های تماس :

 ۲۲۸۲۱۵۳۷ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۱ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۲ – 021

 ۸۸۸۵۰۸۷۴ – 021

فکس : 22821538-021

ایمیل : info@mibcco.com

 

تماس باما