| سیستم های نظارت تصویری و مدیریت تصاویر

با توجه به نیاز روزافزون شرکت‌ها و سازمان‌ها ، منازل، امکان تجاری و تفریحی ، بانک‌ها و مؤسسات به سیستمی جهت نظارت بر محیط داخلی و حفاظت از محیط پیرامونی استفاده از سیستم‌های نظارت تصویری آنالوگ و مبتنی بر IP‌ پیشرفت قابل‌توجهی را در برداشته است.

| نرم افزارVMS AxxonSoft

از دیگر قابلیت های بسیار مهم دوربین های شبکه دسترسی به نرم افزارهای پیشرفته شبکه است. این نرم افزارها میتوانند قابلیت های بی شماری را برای کاربر ایجاد کنند و بسیاری از نیازهای امنیتی و نظارتی مشتریان را به صورت کامل براورده کنند. در این راستا این مهندسین مشاور با استفاده از نرم افزارهای معتبر جهانی و اخذ نمایندگی از این شرکتها امکان ارائه خدمات در سیستم های نظارت تصویری را دارد.

تماس باما