| مدیریت مصرف انرژی

کنترل منابع انرژی آب، برق و گاز از طریق فرمان روی شیرهای الکتریکی و رله های مربوطه و از طریق سناریوهای متناسب نیاز مجموعه شامل :

  • آب گرم و سرد یکی از انرژی های مصرفی موجود درهر واحد هست که در اختیار کاربران میباشد. کنترل قطع و وصل ازطریق شیرهای برقی و نیز محاسبه میزان مصرف بااستفاده از تجهیزات انرژی میترینگ در سیستم جامع هوشمند امکان پذیر است.

  •  سیستم جامع هوشمند امکان کنترل ومحاسبه مصرف برق هر واحد را میتواند داشته باد. ارائه صورت حسابهای مصرف بصورت online وجود دارد.
  • جریان گازمصرفی هر واحد با استفاده از شیربرقی و کنتورهای هوشمند و نیز سنسورهای تشخیص نشت  گاز امکان کنترل و پایش درسیستم جامع هوشمند را دارد.
  • یکی دیگر از موارد مصرف درهر واحد جریانهای سرد و گرم درفن کوئل جهت تامین سرمایش و گرمایش میباشد. کنترل جریان بوسیله شیرهای برقی قطع و وصل(On/Off)یا بصورت شیرهای تدریجی امکان پذیر میباشد.همچنین قابلیت محاسبه میزان مصرف نیز در سیستم جامع هوشمند امکان پذیراست.

بالا ترین قابلیت اطمینان  بخشی

ساختار سرور اضافی , اطمینان از کنترل و نظارت بر ساختمان را حتی در صورت خرابی سرور مرکزی BMS فراهم می کند. کنترلر های DDC همچنین می توانند به عنوان یک سیستم اضافی استفاده شوند, یعنی اگر کنترل کننده اصلی خراب شود ، کنترل کننده ثانویه به طور خودکار وظایف مربوط به کنترل و نظارت را بر عهده می گیرد. این برای ساختمانهایی با نیازهای خاص کاملاً ضروری است. که شرکت هوشمند خاورمیانه این نیاز را برای شما مرتفع کرده است.

گواهینامه Fraport 

کنترلرهای BACnet از سری OPEN EMS از Fraport AG به عنوان ارائه دهنده خدمات کامل مربوط به مدیریت فرودگاه ، گواهینامه دریافت کرده اند و بر این اساس برای استفاده در فرودگاه ها تأیید شده اند. آزمایش گسترده نشان داده است که سیستم های مدیریت ساختمان ما به طور کامل از تمام استانداردهای کیفیت برخوردار هستند.

تماس باما