|

ترموستات هوشمند

با ترموستات هوشمند درجه حرارت مطلوب توسط کاربر به راحتی تنظیم می شوند، با استفاده از کنترل کننده‌های ویژه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی فقط در صورت نیاز فعال خواهند شد و از این رو علاوه بر اینکه همیشه دمای مطلوب در دسترس می باشد، کاهش چشمگیری در هزینه های انرژی ایجاد می‌گردد .

تماس باما