logodesign-mibccocom
logodesign-mibccocom

|

کنترلرهای پرده

از ویژگی های هوشمند سازی ساختمان کنترل هوشمند پرده برقی می باشد، این امکان را به کاربر می دهد تمامی پرده های موجود در محیط را از طریق تجهیزات هوشمند به صورت کامل کنترل نماید،کنترل هوشمند علاوه بر باز و بسته کردن پرده می تواند شامل کنترل بر حسب نور محیط با استفاده از سنسورهای هوشمند تعبیه شده در محیط و یا کنترل به صورت درصد باز شدن پرده با برنامه های از پیش تعریف شده باشد.

  • کنترل پرده استفاده از نور روز را تضمین می کند.
  • کنترل ترکیبی سرمایش/گرمایش و روشنایی باعث صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی می شود.
  • کنترل پرده به صورت هوشمند با توجه به شرایط آب و هوایی باعث صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر می شود (به عنوان مثال سرعت وزش باد) .

تماس باما