|

ماموریت شرکت

MIBC به مشتریان خود کمک می کند تا عملکرد تأسیسات ساختمان خود را با پیاده سازی راه‌حل‌های هوشمند و یکپارچه در قالب کلیه سیستم های ELV ارتقاء دهند 

MIBC متعهد می گردد که در کلیه فرآیند‌های کاری خود از افراد تحصیل کرده و متخصص استفاده نماید و تمام تلاش خود را برای ایجاد یک محیط کـاری پویا و دارای تعاملات جهانی مبذول دارد.

 MIBC همواره خود را متعهد به تهیه و ارائه نوآورانه ترین راه‌حل‌های مورد نیاز مشتریان خود می نماید.

MIBC خود را متعهد به رعایت اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در ارتباط با کلیه ذینفعان (کـارکـنان، مشتــریان، تأمین کنندگــان) خود می‌داند و علاوه بر آن پایبنــدی به مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی را نیز در اصول پایه‎ای کلیه فرآیند‎های کاری خود گنجانـــده است.

تماس باما