logodesign-mibccocom
logodesign-mibccocom

|

کنترلر های سرمایش / گرمایش

یکی از سامانه‌های پایه‌ای و متداول در تمامی مجتمع‌های ساختمانی برای بهبود دما و کیفیت هوا، سیستم‌های تهویه است. به همان میزان که عملکرد صحیح سامانه‌های تهویه و گرمایش و سرمایش تاثیر موثری در افزایش آسایش ساکنین و کارکنان دارد، عملکرد نادرست آن می‌تواند آزاردهنده باشد. با استفاده از سیستم ‌هوشمند کنترل تهویه و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پارامترهای هوای محیط، می‌توان به طور موثر از سیستم‌های تهویه ساختمان استفاده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد و صورت تغییر هر کدام از پارامترهای کیفیت هوا، دستور روشن یا خاموش به سیستم‌ها ارسال می‌شود.
علاوه بر این در مجتمع‌های ساختمانی، سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع بیشترین سهم را در مصرف انرژی دارند. از این رو با کنترل هوشمند این سیستم‌ها می‌توان در مصرف انرژی و هزینه‌های مجتمع ساختمانی نیز صرفه‌جویی کرد. همچنین با استفاده از سیستم هوشمند کنترل تهویه، عملکرد سیستم‌های تهویه به طور دائم مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورت خرابی، اطلاعات بلافاصله از طریق نرم افزار برای کاربر ارسال می‌گردد تا اقدامات مورد نیاز انجام شود.

  • کنترل دقیق تر دما در هر اتاق از کنترل تکی تا کنترل کامل ساختمان.
  • صرفه جویی در مصرف انرژی  از طریق ترکیب کنترل دمای اتاق و کنترل HVAC مرکزی.
  • تجزیه و تحلیل سریع ، کارآمد و دقیق سیستم ، حتی از راه دور .
  • کنترل شیر برقی ها ، فن کوئل ، دمنده ها و مدارهای گرمایش و سرمایش .
  • اندازه گیری دقیق غلظت CO2 ، دما و رطوبت هوا .

تماس باما