logodesign-mibccocom
logodesign-mibccocom

| اتوماسیون ساختمان برای بیمارستان

سیستم های اتوماسیون در بخش مراقبت های ویژه برای آزمایشگاه ها ، بیمارستان ها یا مراکز درمانی نیازمند الزامات خاصی هستند. جدای از مدیریت عمومی ساختمان ، خواسته هایی که ازسوی آزمایشگاه ها ، اتاق های تمیز،  واحدهای مراقبت های ویژه و … ارائه می شود خود چالشی است که باید با دقت و به درستی موارد رعایت و اجرا شوند تا کوچک ترین مشکلی پیش نیاید.
برای مقامات عامل، سه جنبه اصلی در خط مقدم اهمیت ویژه دارد: ایجاد یک فضای اتاق مناسب  برای بیماران و کارمندان ، منطبق با استانداردها و کیفیت مطلوب و همچنین عملکرد اقتصادی  و به صرفه. لازم به ذکر است هوشمند خاورمیانه برای بخش بهداشت و درمان تمامی حساسیت های ذکر شده را در نظر گرفته سیستمی بی نقص و به طور کامل یکپارچه و هوشمند را در اختیار قرار میدهد .

| تسریع در روند بهبودی بیماران

امروزه تمامی محققان و پژوهشگران بر این باور هستند اگر نور و سیستم تهویه مطبوع اتاق هایی که بیماران در آن اقامت دارند از استاندارد های تعریف شده پیروی کنند , طبق آمار به دست آماده با رعایت موارد ذکر شده بهبودی بیماران سریع تر و روند بهبود آن ها بهتر انجام می پذیرد .

تماس باما