|

درگاه ارسال پیام

OPENGATE امکان ارسال هشدار برای همه سیستم های HVAC را فراهم می کند و تفاوتی نمیکند سیستم HVAC توسط تولید کنندگان دیگر برند ها و یا محصولات DEOS کنترل شوند.  OPEN GATE صرف نظر از سازنده ، پیام ها را از کلیه اجزای HVAC و سیستم های یکپارچه شده در شبکه جمع آوری می کند. برای این منظور از پروتکل استاندارد BACnet استفاده می کند. OPEN GATE تمامی پیام ها و آلارم ها را در صورتی که به اینترنت متصل شود در اپلیکیشن AlarmApp نمایش و ارسال می کند. Computer-aided facility management (CAFM) میتواند به صورت جداگانه به این دستگاه متصل گردد.

تماس باما