|

نرم افزارهای مدیریت مصرف انرژی

با استفاده از نرم افزار مدیریت انرژی OPENenergy می توانید مصرف انرژی خود را در ساختمان کنترل کنید. نرم افزار بر بهبود مستمر جریان انرژی و افزایش بهره وری انرژی متمرکز است. داده های انرژی از قبیل (قرائت کنتور ، داده های دمایی و ...) را بگیرید و جریان های انرژی ساختمان خود را برای مصرف بهینه انرژی مشاهده کنید. به این ترتیب می توانید هزینه های انرژی خود را به حداقل برسانید بدون اینکه راحتی خود را از بین ببرید. با گزارش های استاندارد و قابل تنظیم ، شما را در اجرا این نیازها پشتیبانی می کنیم. در ترکیب BACnet BMS  با OPENweb ما ، شما را قادر می سازیم بر اساس ارزیابی های انرژی به دست آمده از OPENenergy ، عملکرد سیستم خود را بهینه کنید.
OPENenergy می تواند با راه حل یکپارچه سازی هزینه های انرژی را تا 50٪ کاهش دهد.

 

تماس باما